Proszę o pomoc w odzyskaniu danych zaszfrowanych w/w wirusem. Czy jest deszyfrator plików?